Formalności do ślubu konkordatowego

30 kwietnia 2016

Ślub konkordatowy – formalności

Ślub konkordatowy, to ślub zawarty w kościele uznawany przez polskie prawo. Jest zawierany zwykle w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Aby ślub odbył się w kościele innej parafii należy uzyskać zgodę swojego proboszcza. O tym na końcu wpisu.

Formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego

Proponuję zacząć od wizyty w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie trzeba zdobyć zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego (wydawane w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku, ważne przez 6 miesięcy). Trzeba mieć ze sobą:

  • dowody osobiste lub paszporty

I to wszystko. Na szczęście już nie ma konieczności zdobywania odpisów aktów urodzenia, małżeństwa (dla osób rozwiedzionych), zgonu (wdów/wdowców). Polskie Urzędy Stanu Cywilnego korzystają z jednego systemu, w którym mają dostęp do odpowiednich danych i dokumentów.
Na miejscu trzeba złożyć pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i podjąć decyzję o nazwiskach przyjętych po ślubie – formularz do otrzymania w USC.
Sprawa jest nieco bardziej złożona w przypadku cudzoziemca, który musi złożyć dodatkowo – oprócz paszportu i ewentualnie karty pobytu, oryginał aktu urodzenia oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski; zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo; dodatkowo jeśli jest osobą rozwiedzioną oryginał wyroku rozwodowego oraz jego urzędowe tłumaczenie na język polski, a jeśli jest wdową lub wdowcem – dokument stwierdzający zgon współmałżonka oraz jego urzędowe tłumaczenie.
Jeśli otrzymanie wspomnianego zaświadczenia jest trudne lub niemożliwe, np. prawo danego kraju nie przewiduje jego wydawania, sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia dokumentu.
Opłata za wydanie aktu ślubu wynosi 84 zł i należy ją uiścić na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia ślubu. Dowód opłaty trzeba mieć przy sobie w momencie pierwszej wizyty w USC lub w momencie odbierania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa.

A co w kancelarii parafialnej?

Należy przygotować:

  • dowody osobiste
  • metryki chrztu – ważne są 3 miesiące od momentu wydania i muszą być aktualne w Dniu Ślubu
  • zaświadczenia o bierzmowaniu jeżeli takiej adnotacji nie ma w metryce
  • zaświadczenia o ukończeniu nauk przedmałżeńskich
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego
  • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, o ile miało to miejsce w innej parafii
  • zaświadczenie o przystąpieniu do spowiedzi przedmałżeńskiej (dwie)

Jeżeli ślub ma się odbyć w innym kościele niż parafia narzeczonych, konieczne jest zdobycie zezwolenia na takie odstępstwo. Są dwie drogi:

  1. Wszelkie formalności, w tym spisanie protokołu przedślubnego przeprowadza się w parafii jednego z narzeczonych, którzy otrzymują na tej podstawie dokument zwany licencją. Trzeba ją dostarczyć do parafii, gdzie będzie ślub.
  2. Dokument zwany substytucją – zgoda proboszcza parafii macierzystej na przeniesienie formalności i ślubu do innej parafii.

W ciągu 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego ksiądz jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Urząd Stanu Cywilnego.
Zwykle w ciągu 2 tygodni można odebrać skrócony akt ślubu z USC. Może to zrobić tylko jeden ze współmałżonków, ale z obydwoma dowodami osobistymi.
W zależności od przypadku, miejsca, a czasem i osoby, mogą zdarzyć się odstępstwa od opisanych procedur. Np. zamiast dwóch spowiedzi jest jedna, albo urzędnik może wymagać dodatkowych dokumentów. Zawsze warto wcześniej sprawdzić, czy tam, gdzie planujecie załatwiać formalności obowiązują dodatkowe zasady.

Szczegóły wpisu:

Tagi

, ,

Data

30 kwietnia 2016

Autor

Agentka weselna